Základní škola | Beehive School

Beehive School

Naše děti nepřekládají, ale dosahují schopnosti dvojjazyčné komunikace.

Beehive School

V rámci všech stupňů vzdělávání v Beehive School, která je zapsaná v rejstříku škol MŠMT, reagujeme na zvýšený zájem rodičů o intenzivní výuku anglického jazyka, který se tak stává nástrojem pro komunikaci, řešení problémů i hru. Již od nejnižšího stupně vzdělávací soustavy Beehive School čerpá z britského kurikula a získané poznatky propojuje s českými osnovami do unikátního programu, který u nás nemá obdoby. Moderní program otevírá našim studentům dveře do celého světa mezinárodních vzdělávacích institucí.

Základní stupeň vzdělání odpovídá koncepčně školnímu vzdělávacímu programu naší základní školy „Beehive – proletíme celý svět“.

Naše škola poskytuje dvojjazyčné vzdělávání s důrazem na smysluplnou výuku, která děti baví. Děti si tak osvojují získané znalosti a dovednosti nejen prostřednictvím výuky, ale i v běžných situacích. Získávají otevřený postoj k cizí kultuře a cizímu jazyku, jehož používání se tak pro ně stává přirozené.

Našimi žáky jsou děti z celého světa, čímž vytváříme multikulturní prostředí, které přispívá k celkovému chápání světa kolem nás a k rozvoji přirozené komunikace ve světovém jazyce.

„Ke každému dítěti přistupujeme podle jeho osobního maxima…“
- zakladatelka Beehive School

  • Prostředí školy je velice otevřené a přátelské. Naši žáci jsou k učení motivováni a povzbuzováni. Do výuky zařazujeme nejmodernější metody učení a vycházíme ze zásad didaktického proudu „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Žáci školu opouštějí s tím, že vzdělání má pro ně smysl a přináší jim potěšení.
  • Náš učitelský sbor si velmi dobře uvědomuje, že nezbytným nástrojem k dosažení nejlepších možných výsledků pro naše studenty je týmová spolupráce a proto v naší škole učitelé a studenti jsou jeden velký tým! Největším potěšením pro nás je dopřát naším studentům neopakovatelné zážitky a vzpomínky na jejich dětské i studentské období.
Beehive School

Představte si základní školu, kde:

Beehive School

...Vaše dítě bylo schopno nejen komunikovat bilingvně, ale umět se bilingvně i rozhodovat a být aktivním členem globální společnosti?

Beehive School

...bylo Vaše dítě lépe připravené pro život, který začíná poté, co opustí lavice škol?

Beehive School

...bylo Vaše dítě připravené na studium na předních českých a zahraničních školách?

© 2024 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.