O nás

Beehive School je jedinečná škola, která nabízí bilingvní vzdělávání již od 1. ročníku základní školy. Výuka v jednotlivých stupních na sebe plynně navazuje a zajišťuje tak komplexní rozvoj dítěte.

Beehive School čerpá z britského kurikula a získané poznatky propojuje s českými osnovami do unikátního programu, který u nás nemá obdoby. Moderní program otevírá našim studentům dveře do celého světa mezinárodních vzdělávacích institucí.

V naší škole si uvědomujeme, že vzdělávání je celoživotní proces, a proto se snažíme zajistit pro každého jednotlivce naší školy nejlepší možný start z hlediska jeho studijního, fyzického, sociálního a emocionálního rozvoje. Jsme si vědomi toho, že k dosažení těchto cílů jsou zapotřebí nejen materiální zdroje, nýbrž také osobní kontakt a péče.

Filozofie naší školy je prostá:
„spokojený student je dobrý student“

Léta zkušeností nás naučila, že naši žáci prospívají a jsou nejspokojenější, pokud jsou podporováni v každém směru jejich rozvoje. Tato jednoduchá filozofie umožňuje našim studentům vypěstovat si více sebedůvěry, pracovat lépe jako tým, být k ostatním zdvořilejší a snadněji se učit.

Ale nejenom studenti, ale i náš učitelský sbor si velmi dobře uvědomuje, že nezbytným nástrojem k dosažení nejlepších možných výsledků je právě týmová spolupráce a proto v naší škole učitelé a studenti jsou jeden velký tým!

Největším potěšením pro nás je dopřát naším studentům neopakovatelné zážitky a vzpomínky na jejich dětské i studentské období.

Máte-li jakýkoliv dotaz, případně chcete-li se dotázat na zápis, neváhejte a vyplňte náš formulář. Kolektiv BEEHIVE vám rád odpoví na veškeré vaše dotazy.

Jsme součástí následujících projektů:

OPVVV: VÝZVA Č. 02_20_081 Šablony III – pro hlavní město Praha
Základní škola a mateřská škola Beehive s.r.o., Na Šafránce 9, je realizátorem projektu s názvem: ŠABLONY III. – reg. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018256

DETAILY PROJEKTU
Doba realizace: od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022
Finanční výše podpory/CZV projektu: 603 548 Kč
Podpořeno: Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

ANOTACE projektu
Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.
Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.


Projekt s názvem Šablony III OP PPR pro MŠ a ZŠ Beehive, reg.číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001964 je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt rozvíjí proinkluzivní prostředí v (MŠ/ZŠ) prostřednictvím podpory dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem a aktivit zaměřených na spolupráci s rodiči dětí/žáků.


Národní plán obnovy ( IS-NPO) Výzva na podporu doučování
Základní škola a mateřská škola Beehive s.r.o., Na Šafránce 9, je realizátorem projektu s názvem: Národní plán obnovy ( IS-NPO) Výzva na podporu doučování

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022
Finanční výše podpory/CZV projektu: 15 000 Kč

ANOTACE projektu
Vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím doučování v roce 2022

Naše škola se zapojila do dvou výzev Národního plánu obnovy, ve kterých získala dotaci.
Název projektů

  • Pořízení digitálních pomůcek pro MŠ a ZŠ Beehive s.r.o.

Projekt je zaměřen na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí

  • Prevence digitální propasti Mateřská škola a základníškola Beehive s.r.o.

Projekt je zaměřen na prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které jsou způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi.

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

© 2024 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.