Reference | Beehive School

Beehive School

Na Beehive hodnotím kladně atmosféru, děti se do školy těší.

(dcera: Emma – Year 4, syn: William – Year 5) Paulina

Přístup k dětem je pro mě velice důležitý. Karolina chodí do školy ráda.

(dcera: Karolina – Year 5) Alexandra

Beehive je škola rodinného typu, oceňuji multikulturní prostředí, praktické a hezké uniformy, bezpečnost, mimoškolní aktivity. Dcera školu miluje - učitele i kamarády a chodí tam strašně ráda.

(dcera: Mája – Year 5) Martina

Pan a paní učitelka vždy okamžitě po vyučování zapisují probranou látku a úkoly na další dny do školního deníku. Velmi to pomáhá při přípravě vnučky, protože si často zapomene některý úkol poznamenat.

(vnučka: Klára – Year 5) Jaroslava

Oceňuji kvalitu výuky a její výsledky (kvalita učitelů, poměr cena výkon) projekty napříč ročníky, eliminující šikanu multikulturní prostředí a skvělý dopad "permanentní" výuky cizího jazyka množství mimoškolních aktivit a kroužků povětšinou skvělá komunikace školy s rodiči v neposlední řadě estetické prostředí učeben i celé školy a pro nás důležité - zajištění bezlepkové stravy.

(syn: Oliver – Year 3) Hana

A good level of education with quite strict discipline, but with the opportunity to the creation. My child feels relaxed and comfortable at Beehive.

(dcera: Daria – Year 3) Maria

Beehive způsob výuky, resp. metodiku a přístup k dětem hodnotíme velice kladně. Líbí se nám snaha o individuální přístup k dětem, důraz na samostatnost, prostor pro kreativitu, alternativní zpracování/probrání běžného učiva, vedení k zodpovědnosti apod.

(syn: Matúš – Year 4) Beata

Příjemnou atmosféru, komunikace s vedením školy Beehive hodnotím kladně.

(dcera: Johanka – Year 3) Nikola

Výborné propojení české a anglické výuky; individuální přístup k žákovi; děti výuka baví.

(syn: Adam – Year 7) Eva

Individuální přístup k dětem. Optimální počet dětí ve třidě Propojeni české a anglické výuky. Lokalita nám vyhovuje.

(syn: Ondra – Year 4) Ladislava

Škola Beehive je veľmi dobrá škola v oblasti výuky angličtiny a prístupu anglicky hovoriacich učiteľov - to je úplne TOP ako pani učitelia Megan, Will a Kurt pristupujú ku žiakom a ako s nimi napredujú.

Veľmi sa mi páči, že všetci učitelia v rámci výuky využívajú rôzne formy zážitkovej výučby, čo pre deti je veľmi pozitívne, lebo to nie je pre nich nudné a otravné.

Všetci učitelia sú veľmi milí a zdvorilí v osobnom kontakte.

Taktiež pozitívne hodnotím množstvo náučných výletov, ktoré organizuje škola pre deti.

Ešte by som veľmi rád vyzdvihol prácu pána učiteľa matematiky - Dávida, syn nikdy nebol taký nadšený z matematiky ako je pri pánovi učiteľovi.

(syn: Tomáš – Year 4) Ladislava

Oceňuji především osobní přístup a velké nasazení učitelského týmu.

(syn: Matyáš – Year 4) Veronika

Dobrý deň p. Windsorová, rada by som sa poďakovala za včerajšie dopoludnie. Na Matuška to malo veľmi pozitívny dopad. Do večera nadšene rozprával o tom čo zažil v škole a o úkoloch, ktoré u vás robil. Aj keby sa nedostal medzi 12 vybraných, tak pre nás včerajší deň mal obrovský význam. Tomu maličkému človiečiku vratil istotu a chuť chodiť do školy.

A kufrík, ten predbehol všetky vianočné darčeky a žiary na prvom mieste :)

Dobrá volba darčeku!

Ďakujem ešte raz a prajem krásny deň!

Martina

Naše vnučka nastoupila do školy Beehive až ve 4. ročníku. Logicky jsme očekávali, že přechod ze státní školy se standardní výukou jazyků do školy, kde je polovina předmětů vyučována v angličtině, bude pro ni i pro nás náročný. Měli jsme i trochu obavy, zda se jí vůbec podaří vzniklý hendikep zmírnit nebo dohnat. Přístup učitelů k ní, jejich pomoc, atmosféra školy i kvalita výuky naše obavy ale brzy rozptýlila.

Vzhledem k malému počtu žáků ve třídě se vyučující věnují dětem individuálně a je-li to třeba, zohledňují jejich aktuální schopnosti a znalosti. Využívají dokonce možnosti používat pro některé děti po určitou dobu odlišné výukové materiály a upravit požadavky na jejich domácí přípravu tak, aby se dítě, které je se znalostmi pozadu, necítilo "ztracené". Pokud vyučující vidí ze strany dítěte snahu, všemožně ho podporují a oceňují nabyté znalosti, a to dítě k učení velmi motivuje.

Učitelé Beehive mají u dětí respekt, vzájemné vztahy dětí a učitelů jsou ale přátelské, protože učitelé se snaží respektovat individualitu každého jedince. Je příjemné vidět, že učitelé k dětem přistupují jako k partnerům, snaží se je pochopit a rozumět jim. Případná nedorozumění a problémy se řeší hned, buď přímo s dítětem, s kolektivem dětí nebo s pomocí rodičů. Komunikace mezi rodiči a školou se uskutečňuje kdykoli podle potřeby, operativně, nejčastěji formou e-mailů. Učitelé píší rodičům zprávy a reagují na jejich odpovědi bez prodlevy. Jejich cílem není si na dítě stěžovat, ale nalézt co nejrychleji vhodné, pro všechny přijatelné řešení. Rodiče jsou tak informováni o tom, jak si dítě ve škole vede nejen prostřednictvím známek, ale průběžně i formou této komunikace. Děti jsou hodnoceny každé čtvrtletí, a to jak známkou, tak i formou podrobné písemné zprávy, kdy vyučující jednotlivých předmětů upozorní na nedostatky a vyzdvihnou to, v čem je jejich žák úspěšný. Třídní schůzky v obvyklém slova smyslu se nekonají. V Beehive se setkají učitelé dítěte s rodiči za přítomnosti dítěte a společně si povídají o tom, co se povedlo a kde je potřeba přidat.

A taktiež sa mi páči forma rodičovského stretnutia priamo s dieťaťom, aj keď niekedy ten čas (15 min.) je veľmi krátky, aby si rodič spomenul na všetko, čo chcel riešiť a opýtať sa učiteľov.

Výukové materiály používané ve škole (Fraus) učí děti samostatně a logicky myslet a nacházet pro řešení úkolů a problémů nestandardní postupy. Výuka ve škole se uskutečňuje nejen výkladem, ale užívá i moderní výukové metody - video, internetové zdroje a programy, tablety, apod. Děti se učí vypracovávat k probírané látce projekty, které pak samostatně před třídou prezentují za pomocí současných prezentačních metod. Škola vede děti k samostatné práci, ale na druhou stranu děti řadu úkolů řeší ve skupinách s cílem naučit je týmové spolupráci.

Velmi rovněž oceňuji i aktivity, které škola se žáky podniká s cílem učinit pro děti školu zajímavější, sblížit děti navzájem, poznat děti i v jiném než školním prostředí, ať už jsou to divadelní představení nazkoušené dětmi, přespávání ve škole nebo seznámení dětí se zdravou výživou formou přípravy takového jídla samotnými dětmi apod.

Na základě všech těchto poznatků rozumím tomu, proč se naší vnučce na škole líbí, proč se do školy vždycky těší a proč i přes svůj počáteční hendikep školu zvládá.

(vnučka: Klárka - Year 5) Jaroslava

© 2024 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.