Zápis do mateřské školky

Vyhlašujeme zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Zápis do školky se uskuteční v sobotu 2. 5. 2023 

(náhradní termín 3. 5. 2023)

V roce 2023/2024 budeme přijímat 24 dětí.


Jak přihlásíte své dítě? 

a) prostřednictvím vlastní datové schránky

(ID datové schránky: Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o. dijybig)

b) e-mailem, podepsaným kvalifikovaným elektronickým podpisem na adresu: madaraszova@beehive.cz

c) poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu: Soběslavská 64, Praha 3, 130 00

d) osobním podáním ve školce (po předchozí domluvě na emailu madaraszova@beehive.cz) 

Stáhněte si přihlášku zde.

V případě, že si s námi chcete domluvit individuální konzultaci ještě před termínem zápisu, pište na madaraszova@beehive.cz.

K zápisu si doneste:

1. vyplněnou přihlášku (odkaz)

2. evidenční list (odkaz) potvrzený pediatrem včetně očkování (Tento dokument není vyžadován od dětí, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.)

3. rodný list

5. Občané EU a občané třetích zemí, kteří mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, zašlou naskenovaný doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR. 

6. Písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popř. odborného lékaře v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření. 

Kdy se dozvíte výsledek přijímacího řízení?


Nejpozději do 14 dnů od posledního zápisu budeme informovat o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Pokud se chcete dozvědět podrobnější informace, přečtěte si dokument.

© 2024 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.