Zápis do 1. třídy 2021/2022

V souvislosti s opatřením Ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2021/2022, oznamujeme, že zápisy proběhnou pouze podáním elektronické přihlášky. Společně s přihláškou prosím zašlete i kopii rodného listu dítěte. Zápis proběhne 14.4. a 20.4. 2021, následně Vám přibližně do dvou týdnů dáme vědět rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do 1.třídy.

Osobní motivační setkání probíhá online setkáním průběžně po podání přihlášky. Dny otevřených dveří a Herní den se vzhledem k současným vládním opatřením neuskuteční.

Jak podat správně elektronickou přihlášku k zápisu?

Zde naleznete dokument Přihláška k zápisu v PDF formátu. Tento dokument vyplňte a následně ho dodejte společně s kopií rodného listu dítěte do školy jednou z níže uvedených způsobů.

  • zasláním prostřednictvím vlastní datové schránky (nikoliv pomocí datové schránky zaměstnavatele!)
  • ID datové schránky: Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o. dijybig
  • odešlete podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem prostřednictvím e-mailu na adresu: brezinova@beehive.cz
  • Pokud nemáte možnost využít těchto identifikačních prvků z bodu 1 či 2, je možné doručit originál dokumentu na adresu: Na Šafránce 9, Praha 10, 101 00

Chtěli bychom vás informovat o tom, že podepsaný dokument musí škola obdržet nejpozději den před konáním zápisů, tedy 13. a 19.4.2020.

Podrobnější informace včetně kritérií pro přijetí naleznete ZDE

© 2024 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.