Zápis do 1. třídy

Vyhlašujeme zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníku se uskuteční v sobotu 6. 4. 2024 od 9.00 hod.

Kapacita 1. ročníku je 18 žáků.

Jak přihlásíte své dítě? 

a) prostřednictvím vlastní datové schránky

ID datové schránky: dijybig

b) e-mailem, podepsaným kvalifikovaným elektronickým podpisem na adresu: bettesova@beehive.cz

c) doručením originálu dokumentu na adresu: Na Šafránce 9, Praha 10, 101 00

Stáhněte si přihlášku zde.

Chtěli bychom vás informovat, že podepsaný dokument musí škola obdržet nejpozději do středy 27.3.2024.

V případě, že si s námi chcete domluvit individuální konzultace ještě před termínem zápisu, napište nám na bettesova@beehive.cz

Jak bude probíhat zápis?

Zápis proběhne formou herního dne během skupinového setkání dětí ve třídě, kde budou s našimi pedagogy pracovat v menších skupinách. 

Zaměříme se na sociální adaptabilitu, ověříme připravenost na povinnou školní docházku a úroveň znalosti anglického jazyka.

K zápisu si doneste:

1. rodný list dítěte

2. občanský průkaz zákonného zástupce

Kdy se dozvíte výsledek přijímacího řízení?

Rozhodnutí vydává ředitelka školy nejpozději do 15 dnů od zahájení správního řízení. Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

Pokud se chcete dozvědět podrobnější informace, přečtěte si dokument. 

© 2024 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.