Žáci Year 7 prezentovali výsledky projektu z biologie o buňkách.

Třída vytvořila z modelovací hmoty vlastní modely buněk rostlin a živočichů. Dále také označila všechny části buněk. Za odměnu si nakonec žáci pochutnali na buňkovém koláči vytvořeném paní učitelkou.

© 2024 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.