Studenti z Beehive studují v zahraničí

Někteří žáci a studenti z Beehive strávili studijní pobyt v anglické internátní škole Rugby. Zúčastnili se studijního programu Dusemond. Absolvovali dva moduly: s politickým a podnikovým zaměřením, v rámci kterých si připravovali ve spolupráci s dalšími zahraničními studenty z Indie, Mexika a Itálie prezentace. Celý týden nebyl pouze v duchu studia, ale žáci a studenti také navštívili Cambridge - King's College, Cambridge Universitu a St. Alban, kde navštívili katedrálu. Zavítali také do Harry Potter studia. Opravdu velmi obohacující týden!

© 2024 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.