Přijímání do 1. třídy

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme do 1. třídy maximálně 16 žáků.

Kontakt: Mgr. Klára Dočekalová, docekalova@beehive.cz, Amy Kokeš, kokes@beehive.cz

 

Postup při přijímání do první třídy je v naší škole následující:

 

1) Motivační pohovor

V případě, že máte zájem o zařazení dítěte do přijímacího  řízení, potkáme se s Vámi, rodiči, při osobním individuálním setkání, během něhož budeme zjišťovat, jaké jsou Vaše představy o vzdělávání Vašeho dítěte, co od školy očekáváte a zda můžeme tato očekávání ve škole naplnit. Rádi Vám také zodpovíme Vaše otázky k fungování naší školy. Motivační pohovory budou probíhat průběžně, jejich kapacita je omezena.

 

2) Dny otevřených dveří – 4.2. – 7.2.2020

Pro zájemce o přijetí do 1. třídy pořádáme dny otevřených dveří, kdy bude možné se zúčastnit výuky a poznat běžný školní den. K zodpovězení otázek Vám budou k dispozici pedagogové i vedení školy.

 

3) Herní den – 21.3 a 27.3.2020

Herní den proběhne během dopoledního skupinového setkání dětí ve třídě, kde budou s našimi pedagogy pracovat v menších skupinách. Při tomto setkání se budeme zaměřovat na sociální adaptabilitu, budeme ověřovat připravenost Vašeho dítěte na povinnou školní docházku a zjišťovat jeho úroveň angličtiny. 

 

4) Zápis – 2.4.2020

K zápisu je nutné Vaše dítě předem zaregistrovat, a to pouze po úspěšném absolvování motivačního pohovoru a herního dne. Zápis se uskuteční na základě níže uvedených kritérií.

 

Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce:


a) soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy

Ke zjištění souladu výchovně vzdělávacích strategií školy a rodiny proběhne s rodiči zapisovaného dítěte ještě před termínem konání zápisu motivační rozhovor. Při vyhodnocování tohoto kritéria bude také zohledněna vhodnost používaných vzdělávacích strategií pro dané dítě.


b) úroveň angličtiny

Protože jsme bilingvní škola, nezačínáme v první třídě s angličtinou od začátku. Děti by při vstupu do první třídy měly mít alespoň základní komunikativní znalosti. 


c) předpoklady pro začlenění dítěte do kolektivu třídy

Při vyhodnocení tohoto kritéria je pro nás klíčové optimální nastavení sociálního klimatu třídy. Vycházíme z osobnostního profilu dítěte a sestavujeme třídní kolektiv tak, aby byl pestrý a vyvážený.


d) doplňující kritéria

V případě vyššího počtu zájemců než nabízených volných míst mohou být zohledňovány následující skutečnosti:  

  • sourozenec dítěte je žákem základní školy Beehive

  • dítě navštěvovalo mateřskou školu Beehive

  • rodina má zájem o docházku více dětí, tj. sourozenců


5) Přijetí dítěte

S výsledky zápisu vás seznámíme nejpozději 14 dnů po skončení zápisu. V případě přijetí Vašeho dítěte bude následovat podepsání smlouvy v individuálně domluveném termínu, v případě nepřijetí Vašeho dítěte vám bude rozhodnutí písemně doručeno.

© 2024 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.