Pozitivní prostředí v Beehive

Naši učitelé nepracují pouze se studenty, ale také s jejich rodiči a dohromady tak vytváří jeden tým, což vede k vytváření pozitivního prostředí, které podporuje týmovou práci a spolupráci.

© 2024 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.