Pasování na čtenáře.

Dnešní den  byl pro naše prvňáčky velice významný. Za přítomnosti rodičů byli všichni žáci Year 2 pasováni na čtenáře. Spolu s paní učitelkou si připravili moc pěkný program a na závěr bylo pro ně přichystáno sladké překvapení v podobě velikého dortu. Tak naše prvňáčky vítáme mezi velkými čtenáři!

© 2024 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.