Návštěva Vojenského muzea na Vítkově

Dnešní program pro Year 8 se skládal z několika navzájem prostupujících celků. Nejprve žáci shlédli v kině Lucerna film Anthropoid a zúčastnili se besedy s historikem vojenského historického ústavu, který na tvorbě filmu spolupracoval. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o filmu a jeho natáčení, ale také o tom, co bylo do filmu přidáno, aby byl divácky zajímavější.

Následovala návštěva Vojenského muzea na Vítkově, kde jsme viděli výstavu Život v protektorátu Čechy a Morava. Poté jsme se přesunuli do krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde v posledním boji zápasili parašutisté o svůj život a naší svobodu.

Studenti tak mohli stanout na historicky reálném místě, kde došlo k tomu, co viděli o necelé dvě hodiny dříve. Bylo to velmi působivé.

Po návratu do školy se výuka věnovala informacím o vypálení Lidic, Stanném právu a popravám českých obyvatel po atentátu.

© 2024 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.