Stanislava Stašková

Stanislava vystudovala UK obor učitelství 1.stupně a speciální pedagogiku obor logopedie. Dlouhodobě působila na základní škole, kde načerpala mnoho zkušeností v práci s dětmi. V této době se zaměřila zejména na děti se specifickými poruchami učení, kde se naučila trpělivé práci s dětmi. K tomu se věnuje relaxačním technikám a alternativním metodám k nápravě řeči a pozornosti. Nějaký čas pobývala v zahraničí, kde studovala angličtinu. Pracovala v Austrálii, kde uplatnila jazykové schopnosti a dokonce tam získala občanství. Má tam rodinu, ke které se pravidelně vrací. Ráda tráví čas s dětmi, kteří jí vrací radost svými úsměvy. Stanislava hraje na klavír, ráda tvoří z různých materiálů a má kladný vztah ke zdravému životnímu stylu.


© 2024 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.