Školka - volný čas

Pro aktivní a tematicky zaměřený odpočinek dětí po vyučování je připraveno bezpečné prostředí školního odpoledního klubu. Pod vedením vychovatelů, převážně rodilých mluvčích, rozvíjejí děti své dovednosti, schopnosti a znalosti v oblastech estetiky, sportu, relaxace, soužití s lidmi a přírodou v anglickém jazyce. Učí se se spolupracovat a komunikovat v pracovních skupinách, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Připravené programu podněcují děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a samostatnosti.

V zájmu rozšíření smysluplného využití volného času a v souvislosti s primární prevencí sociálně patologických jevů škola nabízí široké spektrum volnočasových aktivit - sportovní aktivity, umělecké, taneční a naučné kroužky, které nabízejí všední i nevšední zážitky, zábavu, inspiraci, kreativitu, seberealizaci, další vzdělávání, ale i aktivní odpočinek.

Žákům naší školy jsou nabízeny následující mimoškolní aktivity:

 • Plavání - výuka probíhá pod odborným vedením cvičitelky plavání. Lekce trvá 45 minut a je vedena hravou, nenásilnou formou. Děti získávají první plavecké zkušenosti, učí se orientaci ve vodě a dále si osvojují základní plavecké dovednosti, které postupují do výuky plavání. Nejdůležitější metodou při aktivitách dětí je hra a motivace veškeré pohybové činnosti. Plavání je pro dětský organismus velice prospěšné.
 • Keramika - v našem výtvarném kroužku děti rozvíjí své estetické vnímání světa, fantazii, tvořivost, manuální zručnost, soustředění, talent a chuť tvořit. Děti se mohou těšit na různé výtvarné techniky s přírodním či netradičním materiálem, společné projekty a na prostor pro vlastní umělecké vyjádření.
 • Základy golfu - kurz probíhá pod vedením golfového cvičitele. Děti získají formou zábavných cvičení základy tohoto moderního sportu. Během lekcí dochází k procvičování téměř všech svalových partií, což má pozitivní dopad na rozvoj motorických schopností dítěte. Golf rozvíjí trpělivost, přesnost, koordinaci a soustředění. Veškeré vybavení je dětem zapůjčeno.
 • Sportovní kroužek:
  • varianta A: atletická přípravka, sportovní všestrannost, jezdectví
   Sportovní kroužek je zaměřen na pohybovou dovednost, zvyšuje fyzickou kondici, obratnost, psychickou vyrovnanost a sebedůvěru. Klademe důraz na sportování pro zdraví. Děti získají pod vedením zkušených instruktorů základy výše uvedených sportů.
  • varianta B: jezdectví
   U jezdectví dochází ke zvýšení fyzické kondice a pohybových dovedností, získání obratnosti, pěstování psychické vyrovnanosti a sebedůvěry.
 • Flétna/Hudební výchova - Pískáme pro radost a pro zdraví! Flétna je pro děti prvním nejjednodušším hudebním nástrojem, který pozitivně působí na zdraví dýchacího ústrojí, motoriku prstů a především se děti skamarádí s hudbou. Flétna je také ideálním základním hudebním nástrojem, na který děti mohou dále navázat s dalším nástrojem.
 • Piano/Hudební výchova - Podle moderních výzkumů je ideální s výukou hudby (na nástroj) začínat ve třech letech. V té době je sluch v nejcitlivějším stádiu, které se už nikdy potom neopakuje. Hudební sluch a schopnosti jsou zde nejefektivněji objevovány a rozvíjeny přímo u klavíru. Děti hravou formou poznávají možnosti nástroje, zhudebňují si motivy jim známé (pohádky, obrázky, nálady) a zároveň se učí novým. Do lekce je mj. rovněž zařazena recitace, výchova rytmická a pohybová, která rozvíjí dovednosti a připravuje i fyzické pocity potřebné při hře na klavír. Mozek se přizpůsobuje a otvírá informacím, které jsou po něm vyžadovány a děti pak mívají i v jiných předmětech ve škole lepší výsledky než děti bez hudební průpravy.
 • Základy moderního tance - Děti se naučí nenásilnou a hravou formou rozvíjet pohybové dovednosti a zdravé držení těla. Při nácviku jednoduchých choreografií dbáme na správné držení těla, ladnost pohybu, pohybovou paměť a zábavnost taneční lekce.
 • Malý vědec - Děti si vyzkouší jednoduché pokusy, budou pozorovat přírodu, pěstovat rostliny,  vytvářet herbáře a další zajímavé činnosti.

© 2023 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace