Školka - Curriculum

Výuková témata MŠ Beehive

Vítejte ve školce (září)

 • Vše o mně
 • Já moje tělo
 • Já a moje smysly (5 smyslů)
 • Já a moji kamarádi

U nás doma (říjen)

 • Moje rodina
 • Zdravý životní styl (správné stravovací návyky)
 • Hygiena (hygienické návyky)
 • Podzimní svátky
 • Halloween

Podzim (listopad)

 • Příroda na podzim
 • Život zvířat na podzim
 • Podzim
 • Díkůvzdání

Mikuláš a adventní čas (prosinec)

 • Mikuláš přichází k nám
 • Adventní čas u nás (tradice a zvyky)
 • Adventní čas ve světě (tradice a zvyky)

Zimní čas (leden)

 • Včelička Bee jde do školy a dostává úkoly (příprava k zápisu do ZŠ – třída Čmeláci)
 • Zvířata v zimě
 • Zimní sporty
 • Bezpečnost na sněhu a ledu
 • Zima v přírodě

Svět kolem nás (únor)

 • Cizokrajná kuchyně
 • Hudba z celého světa
 • Cestujeme po světě
 • Cizokrajná zvířata

Vesmír (březen)

 • Planety
 • Slunce a hvězdy
 • Kosmonauti
 • Cesta do pohádky (strašidla a pohádkové bytosti, vztah ke knize)

Jaro (duben)

 • Velikonoce a koledy (velikonoční symboly, zvyky, tradice)
 • Životní cykly (rostlin, zvířat – líhnutí kuřátek
 • Jaro – rodí se mláďátka
 • Brouci
 • Rostliny a květiny (pěstování, sázení,…)

Komunita a doprava (květen)

 • Povolání
 • Čím bych jednou chtěl/-a být
 • Doprava ve městě
 • Cestujeme do daleka – dopravní prostředky – letadla, vlaky, lodě

Léto (červen)

 • Počasí v přírodě
 • Zvířata ze ZOO (život exotických zvířat)
 • Cestování a doprava – výlety za poznáním (blízké i vzdálené)
 • Voda (hry s vodou, život ve vodě – řece, rybníku, moři) a kempování
 • Loučení se školkou

Předškolák (Year 1) – Curriculum

Motorika a sebeobsluha

 • Skáče po jedné noze, skáče přes švihadlo, chytá a hází míče, zvládá jednoduchého rytmického pohybu (třeba ve spojení s říkankou nebo písničkou), udržet rovnováhu (při hře na sochy), přeskočí překážku
 • Umí nakreslit rovnou čáru, kruh, šneka, horní a dolní oblouček, vlnovku, čtverec, obdélník, trojúhelník
 • Rovně stříhá nůžkami, lepí, navléká korálky a staví věže z kostek.
 • Sebeobsluha: oblékání, zapínání zipu, knoflíků a patentů, zavazování tkaniček, používání příboru, osobní hygiena (samostatné používání toalety, mytí rukou, čištění zubů, česání)
 • dodržuje základní společenská pravidla: pozdrav, prosba, poděkování nebo vykání dospělým

Kde je pravo a kde levo

 • Pravo-levá orientace
 • Rozlišuje obrázky obrácené podle vertikální i horizontální osy (důležité pro čtení písmen p, b a d - pokud toto rozlišování dělá problémy, může to signalizovat dyslexii)
 • Zraková paměť (pexeso, kimova hra, hledat změny na obrázku, dokreslit do obrázku, co tam chybí)
 • Zraková analýza a syntéza (rozpoznávání a skládání částí celku např. puzzle)

Sluchové dovednosti

 • Rozeznává zvuky a určí jejich směr
 • Umí „odfiltrovat“ vedlejší zvuky (např. ruch ulice, a soustředit se jen na to nejdůležitější, třeba lidskou řeč
 • Rozlišuje jednotlivá slova ve větě a slabiky ve slově, ty umí vytleskat a identifikovat první (případně poslední hlásku ve slově - nácvik této dovednosti se začíná se slovy začínajícími a končícími na souhlásku. Mezi šestým a sedmým rokem by měl zvládnout rozpoznat dlouhé a krátké hlásky a měkké a tvrdé slabiky (di-dy) )

Slovní zásoba – výslovnost, komunikační dovednosti

 • Měl by umět vyslovovat všechny hlásky, výjimkou, která se obvykle promíjí, je r a ř (pokud je neumí – doporučit k logopedovi)
 • Ví jak se jmenuje, kde bydlí a kolik mu je let, nezaměňuje pojmy včera a zítra a dokáže zopakovat dvojverší. Je schopen reprodukovat krátkou pohádku či příběh – jak na základě vyprávění někoho jiného, tak obrázků
 • Je dobré, když umí vyjádřit jednu věc několika slovy (muž – pán)

Předčíselné představy - předmatematické dovednosti

 • Při počítání prvků určité množiny do počítání začleňuje každý prvek pouze jednou a žádný nevynechá (např. při počítání panenek, autíček, kostek, rohlíků v obchodě)
 • Má osvojeno počítání do deseti až dvaceti
 • Zná následnost čísel (v řadě čísel žádné nevynechá ani neopakuje)
 • Ví, že na konci počítání řady prvků poslední jmenované číslo představuje celkový počet odpočítávaných prvků
 • Ví, že nezáleží na směru odpočítávání a že pořadí sčítaných prvků nemění konečný výsledek a že k činnosti lze sčítat nejen stejné, ale i tvarově či velikostně odlišné předměty
 • Krokování - krokovací pás nalepen na chodbě
 • Barevný rytmus, stavbičky - kostky Fraus

Sociální dovednosti

 • Předškolák by měl zvládat určité sociální situace - měl by se umět odpoutat od rodičů
 • Částečně zvládá své city a reakce bez křiku a pláče
 • Zná a dodržuje určitá základní pravidla společenského chování (vykání dospělým, zdravení, děkování apod.)
 • Neměl by být příliš bojácný a úzkostný v kontaktu s vrstevníky a dospělými, což může negativně ovlivňovat navazování vztahů, zapojování do společné činnosti
 • Měl by umět samostatně splnit jednoduchý úkol jako např. zaplacení nákupu, obstarat drobný nákup, vyřídit vzkaz

© 2023 Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace